De OR / advies & ondersteuning bij medezeggenschap

Ondersteuning van een Ambtelijk Secretaris

Het inzetten van een  professionele Ambtelijk Secretaris is een goede keuze!
 

Ik kan u helpen bij:

- Het opzetten van de administratie
- Het structureren van een bestaande administratie
- Het bouwen van een kennisdelingsplatform (SharePoint) zodat
  alle medezeggenschapsleden te allen tijden van hetzelfde op de hoogte zijn
- Het notuleren van vergaderingen: diplomatiek schrijven met de juiste vertaalslagen
  is een vak apart!
- Het organiseren van verkiezingen
- Het opstellen van een jaarverslag
- Het opstellen van een reglement
- Het maken van communicatiemiddelen (nieuwsbrieven, posters etc.)
- Het beheren van een dynamische website
- Het signaleren van interne en externe ontwikkelingen om die vervolgens te
  vertalen naar medezeggenschapskaders
- Het toetsen van advies- en instemmingsverzoeken aan de wet
- Het begeleiden van het opstellen van een advies
- Het doen van voorstellen met betrekking tot het beleidsplan van uw
  medezeggenschapsorgaan
- Het geven van presentaties