De OR / advies & ondersteuning bij medezeggenschap

Coaching on the job voor de (Ambtelijk) Secretaris

U heeft een Ambtelijk Secretaris aangenomen voor de ondersteuning van uw medezeggenschapsorgaan. Zeer verstandig!

- Heeft hij/zij nog weinig ervaring?
- Strandt hij/zij op een bepaald vlak met de werkzaamheden?

Ik sta uw collega graag bij!
 

In een persoonlijk gesprek definiëren wij de verwachtingen, het te behalen doel en het tijdspad. Vervolgens ben ik aanwezig op de werkplek van uw Ambtelijk Secretaris om samen met hem/haar de werkzaamheden door te nemen, aanwijzingen en tips te geven of bij te sturen.