De OR / advies & ondersteuning bij medezeggenschap

Advies

Zoekt u een antwoord op de volgende vragen:

- Hoe richt ik een COR/OR/OC professioneel in?
- Hoe structureer ik de werkzaamheden van een professioneel medezeggenschapsorgaan?
- Hoe stel ik een professioneel advies op?
- Waar moet ik op letten bij een adviesaanvraag? Welke vragen zijn belangrijk om te stellen in 
  voorgestelde verandertrajecten?
- Welke gesprekstechnieken kan ik hanteren om aansluiting te vinden bij Bestuurders & Managers en ze te
  overtuigen?
- Hoe bereik ik mijn achterban? Hoe zorg ik ervoor dat de toegevoegde waarde van mijn
  medezeggenschapsorgaan wordt gezien?
- Hoe implementeer ik 'succesvol functioneren'? Oftwel: OR werk=werk en mag dus als zodanig worden
  beoordeeld. Voordeel: je trekt gemotiveerde medezeggenschappers aan. Voorwaarde: beoordelen doe je
  niet op iemands mening maar op de manier waarop het OR werk wordt uitgevoerd. Die beoordeling dient
  objectief te zijn. Het maken van SMART afspraken is daardoor een vereiste! Hoe maak ik SMART
  afspraken? (zie 'Downloads')

Ik help u de antwoorden te vinden!