De OR / advies & ondersteuning bij medezeggenschap

U kunt mij inschakelen voor: 

 - advies over de inrichting van een professioneel medezeggenschapsorgaan die functioneert conform
   'De OR bv'
 - het coachen en begeleiden van uw Ambtelijk Secretaris
 - ondersteuning van uw OR; u zet mij in als Ambtelijk Secretaris

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

 

Do you need advice and support for employee participation? Please contact me at info@orbv.nl