De OR / advies & ondersteuning bij medezeggenschap

U kunt mij inschakelen voor: 

 - advies over de inrichting van een professioneel medezeggenschapsorgaan die functioneert conform
   'De OR bv'
 - het coachen van de OR
 - teamontwikkeling van de OR (naar een professioneel gestructureerd en effectief team)
 - het verbeteren van de relatie tussen OR en Bestuurder / management
 - het begeleiden en adviseren van medezeggenschapsorganen bij adviesaanvragen / verandertrajecten
 - het coachen en begeleiden van uw Ambtelijk Secretaris
 - ondersteuning van uw OR; u zet mij in als Ambtelijk Secretaris
 - training / workshop 'Optimaliseren van het OR-proces'
 - basis WOR-training

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

 

Do you need advice and support regarding employee participation? Please contact me at info@orbv.nl