De OR / advies & ondersteuning bij medezeggenschap

OR werk = werk

Richt de medezeggenschap (COR/GOR/OR/OC) in zoals een professioneel georganiseerd bedrijf. Medezeggenschapsleden kunnen zich dan concentreren op de inhoud.
Daardoor zal de medezeggenschap beter in staat zijn om een gedegen advies te geven en om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn. Daarmee bereikt de medezeggenschap zijn doel: de achterban optimaal vertegenwoordigen en de balans tussen bedrijfs- en personeelsbelang waarborgen.

Een medezeggenschap die functioneert conform een goed doordachte structuur.
Een medezeggenschap die in staat is om een organisatie mee te helpen veranderen.

Kortom, een medezeggenschap die functioneert als een professioneel adviesorgaan: 'De OR bv'.

Ik kan u helpen om 'De OR bv' te bouwen en in te richten door:

*advies te geven over:
 - het opzetten van de interne structuur
 - processen te definiëren en te beschrijven
 - in te zetten communicatiemiddelen zoals kennisdelingsplatforms, infobulletins en jaarverslagen
 - het gebruik van 'succesvol functioneren' binnen de medezeggenschap (SMART afspraken maken en
   beoordelen van medezeggenschapswerk)

*uw (Ambtelijk) Secretaris te begeleiden d.m.v. 'coaching on the job'

*ondersteuning te bieden als Ambtelijk Secretaris